Тента
My status
Email
Tel. 02/ 943 _37 15
0888 22 _33 00

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

 

Инсталиране на мотори GS и GSM

Инсталиране на мотори GSM Radio.

Инсталация на CROS

Инсталация Cross Box

Инсталация датчик слънце вятър Cross

Инсталация на Receptor Cros Mini

Важно уточнение при програмиране на новите серии

 

Прочетете внимателно инструкциите за инсталация. Неспазването им води до отпадане на гаранцията и отговорноста на призводителя.